SPOLEČNOSTI POMÁHAJÍ

Konkrétní, transparentní a přímo kontrolovatelná pomoc…

CO OD SPOLEČNOSTI POTŘEBUJEME?

Ochotu podílet se společně se zaměstnanci na pomoci uprchlíkům.

Ochotného pracovníka personálního oddělení, který bude pečlivě shromažďovat a distribuovat pomoc od zaměstnanců a společnosti dle námi poskytnutého jednoduchého a transparentního schématu.

Interního česko-ukrajinsky hovořícího koordinátora společnosti, který osloví pracovníky z Ukrajiny s nabídkou pomoci jejich rodinným příslušníkům a následné dodání jejich kontaktních údajů (pro každou společnost nastavujeme jednoduchý on-line databázový formulář).

Komunikačními kanály společnosti oslovit všechny zaměstnance v ČJ a UJ s nabídkou možnosti společně pomáhat, nebo přihlásit své rodinné příslušníky do programu (viz návrh textu nabídky níže).

Dále se o vše postaráme společně s našimi kolegy, kteří každodenně usilovně pomáhají bez nároku na odměnu.

Jestliže se Vám tento program líbí, neváhejte tuto nabídku sdílet s dalšími spřátelenými společnostmi, které zaměstnávají pracovníky z Ukrajiny.

DOPRAVA-KOORDINACE-UBYTOVÁNÍ-ZAMĚSTNÁNÍ

Česko-ukrajinský svaz zaměstnavatelů a pracovníků si velmi váží obrovské míry solidarity a zájmu mnoha lidí pomoci uprchlíkům z Ukrajiny.  Spolu s našim partnerskými zaměstnavateli jsme vytvořili program k umožnění konkrétní, transparentní a přímo kontrolovatelné osobní pomoci s efektem vytvoření kolektivní pozitivní energie, s pocitem sounáležitosti s obdarovným/i a s firemním kolektivem bez rozdílu národností.  Na základě reakcí od zaměstnanců firem můžeme potvrdit, že slova naplněná činy „carefull company“ jsou chápána velmi pozitivně a přispívají tak v očích Ukrajinců nejen k pozitivnímu vnímání konkrétní společnosti, ale i České republiky.

Veškerou pomoc poskytujeme našim ukrajinským přátelům ZDARMA a všichni pracovníci Česko-ukrajinského svazu zaměstnavatelů a pracovníků BEZ NÁROKU NA ODMĚNU.

„Chtěl bych vám za sebe a za celou firmu HOPI poděkovat za pomoc při organizaci převozu rodinných příslušníků našich zaměstnanců do ČR.“ 

Pavel Pravec

ředitel HOPI ČR, 27.2.